Saigon Kimlien JSC

Địa chỉ: 25 Quang Trung - Tp. Vinh - Nghệ An    Reservation Line: (84-238) 3838899

Make a reservation

Chào mừng đến với Sài Gòn Kim Liên

Chào mừng đến với Sài Gòn Kim Liên
Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Liên là đơn vị liên doanh với Tổng công ty du lịch Sài Gòn – TNHH MTV, chuyên kinh doanh về khách sạn, nhà hàng, lữ hành quốc tế và các dịch vụ khác.
Chi tiết

Saigon Kimlien - TP Vinh

Saigon Kimlien Resort - Cửa Lò

SAIGON KIMLIEN TRAVEL

Service

New