Thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ CP Sài Gòn Kim Liên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020 vào ngày 27/4/2015 theo kế hoạch số 73 của BCH Đảng bộ khối doanh nghiệp Nghệ An về việc tổ chức Đại Hội đảng các cấp. Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước và kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Chủ Tịch Hồ Chí Minh của Nhà nước….

BCH Đảng bộ công ty CP Sài Gòn Kim Liên đã phối hợp cùng BGĐ Công ty ngay từ những ngày đầu năm 2015 đã tiến hành tổ chức thành công Hội nghị người lao động; Qua hội nghị người lao động đã phát động các phong trào thi đua yêu nước tính đến hết tháng 5/2015 đã đạt được một số thành tích đáng ghi nhận:

 

1 Tiết kiệm trong chi phí trong XDCB:Phòng Kỷ thuật công ty đã đăng ký đảm nhận xây dựng công trình Nhà lá Q 212 đường Bình Minh thị xã Cửa Lò trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng Sài Gòn Kim Liên Resort với tổng chi phí thực tế quyết toán bao gồm mua sắm thiết bị theo là 360 triệu dự toán phê duyệt theo quy định là 556 triệu đồng; đã tiết kiệm được 196 triệu đồng so với dự toán của Nhà nước; Thời gian thi công 60 ngày rút ngắn 15 ngày so với công trình Q 25 Quang Trung –TP Vinh. Bổ sung thêm được một dịch vụ mới của nhà hàng với các món ăn sáng, hải sản tươi sống hấp dẫn du khách từ đầu mùa du lịch biển 2015.