Nhà hàng Hoa Sen với sức chứa 300 khách vừa là nhà hàng Buffet sáng, vừa là nơi tổ chức các chương trình Gala Dinner phù hợp.