BẢN TIN

Đại hội đại biểu Công đoàn CTCP Sài Gòn Kim Liên

lần thứ VI, nhiệm kỳ( 2017-2022)

 

Võ An Huy: Bí thư đảng bộ công ty

Thực hiện hướng dẫn số :03/HD-CĐ ngày 5/01/2017 của Công đoàn ngành Công Thương Nghệ An về việc “ Tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở tiến tới đại hội lần thứ III Công đoàn ngành Công Thương Nghệ An ”.

Sau quá trình triển khai chuẩn bị và tổ chức Đại hội tại các công đoàn bộ phận của công ty. Chiều nay, vào hồi 14 giờ  ngày 06/11/2017, Đại hội đại biểu Công đoàn CTCP Sài Gòn Kim Liên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022 đã được tiến hành.Tới dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí Nguyễn Văn Hùng- Chủ tịch và đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hạnh- PCT Công đoàn ngành Công Thương Nghệ An; Đồng chi Lê Văn Bình- Giám đốc công ty ; Đồng chí Võ An Huy-Bí thư Đảng bộ –Phó Giám đốc công ty; Thành phần tham dự Đại hội đại biểu lần này gồm 110 đồng chí đoàn viên Công đoàn tiêu biểu trong các phong trào thi đua lao động sản xuất của công ty, giữ các vị trí chủ chốt, lao động có tay nghề cao, lao động sáng tạo, có ý thức vượt khó đại diện cho 183 cán bộ công đoàn toàn công ty.

Đại hội đã phát huy tinh thần dân chủ, cởi mở , đoàn kết thảo luận tại hội trường việc thực hiện các phong trào thi đua sản xuất, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động ….của nhiệm  kỳ 2013-2017 và nêu ra các giải pháp bổ sung vào báo cáo chính trị trình Đại hội nhằm thực hiện hoàn thành Nghị quyết Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ ( 2017-2022);

Đặc biệt Đại hội tiếp thu ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng chí Nguyễn Văn Hùng- Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Nghệ An đã ghi nhận những thành tích đạt được và đóng góp của công đoàn Công CTCP Sài Gòn Kim Liên trong nhiệm kỳ qua đối với công đoàn ngành Công Thương Nghệ An và chỉ đạo một số giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ mới; Đồng chí Lê Văn Bình – Giám đôc công ty đã ghi nhận những kết quả đạt được của công đoàn cơ sở song cần phát huy tốt hơn nữa trong việc quan tâm đến đời sống tinh thần của người lao động để người lao động yên tâm công tác và có điều kiện tốt đóng góp vào việc xây dựng công ty ngày càng vững mạnh.

Đại hội đã huy tinh thần trách nhiệm cao, ý thức tự giác, sáng suốt lựa chọn của Đại hội lần thứ VI, Đại hội đã bầu cử được ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 9 đồng chí xứng đáng hội đủ các tiêu chí của người cán bộ công đoàn trong tình hình mới và bầu ra 6 đồng chí đại diện làm Đại biểu đi dự Đại hội công đoàn ngành Công Thương lần thứ III.

Một số hình ảnh của Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ ( 2017-2022)

Đ/c Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch Công đoàn Ngành

Công Thương Nghệ An Phát biểu chỉ đạo đại hội

Đ/c Lê Văn Bình – Giám đốc Công tyPhát biểu chỉ đạo Đại hội

Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội

 Quang cảnh đại hội

Đ/c Lê Văn Bình Giám đốc công ty tặng hoa chúc mừng BCH

công đoàn khóa VI, nhiệm kỳ (2017-2022)

Chủ tịch CĐ Ngành công thương và đ/c Bí thư Đảng bộ tặng

hoa và huy hiệu vì sự phát triên công đoàn cho 3 đồng chí

có thành tích.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội do đội văn nghệ

Sài Gòn Kim Liên thực hiện.