Hưởng ứng ngày gia đình Việt nam - Ban giám đốc, Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức Hội thi "Bữa cơm gia đình đầm ấm yêu thương". Thành viên tham dự là Cán bộ CNV các bộ phận trong Công ty. Kết quả giả nhất đã thuộc về các "Đầu bếp" Kế toán - Kỹ thuật. Thành quả của cuộc thi được sử dụng cho bữa tiệc đầm ấm cho Ban giám khảo, các thành viên cuộc thi cũng như những người cổ vũ.