BẢN TIN

Admin Tin tức 10-09-2015

Công ty CP Sài Gòn Kim Liên với phong trào thi đua chào mừng Đại hội đảng các cấp, kỷ niệm 40 năm giải phóng miền nam thống nhất đất nước, kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại hội Đảng bộ Công ty CP Sài Gòn Kim Liên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020 Võ An Huy : Bí thư đảng bộ công ty

;