Saigon Kimlien Resort - Cửa  Lò

Địa chỉ: 212 Bình Minh - Thị xã Cửa Lò - Nghệ An    Reservation Line: 0862 36 39 68

Hội nghị

Hội trường Golden key

Phòng họp Golden key được trang bị đầy đủ các tiện ích với các kích cỡ

Chi tiết

Phòng họp The Queen

Phòng họp Princess được trang bị đầy đủ các tiện ích với các kích cỡ

Chi tiết

Phòng họp Princess

Phòng họp Princess được trang bị đầy đủ các tiện ích với các kích cỡ

Chi tiết

Phòng họp The King

Phòng họp The King được trang bị đầy đủ các tiện ích với các kích cỡ

Chi tiết