Saigon Kimlien JSC

Địa chỉ: 25 Quang Trung - Tp. Vinh - Nghệ An    Reservation Line: 0964 36 39 68

Thông báo về việc CB.CNV nghỉ việc

Công ty CP Sài Gòn Kim Liên xin thông báo:
Ông Nguyễn Ngọc Dũng- NV Kinh Doanh đã nghỉ việc tại Công ty CP Sài Gòn Kim Liên từ ngày 12/02/2019.
Mọi thông tin xin Quý khách vui lòng liên hệ người tiếp nhận xử lý công việc trực tiếp là:
Ông Nguyễn Văn Tuấn -Tp Kinh doanh tiếp thị.
Số điện thoại: 0946.516.696 - hotline: 0931.36.26.26

Bài viết khác