Saigon Kimlien - TP Vinh

Địa chỉ: 25 Quang Trung - Tp. Vinh - Nghệ An    Reservation Line: (84-238) 3838899

Hội nghị

​Phòng họp HOA ĐÀO

Diện tích: 100 m2(20mx5m). Lớp học:80, Rạp hát:140, Chữ U: 50

Chi tiết

​Phòng họp Hoa Hồng

Diện tích:60m2(12mx5m), Lớp học: 45, rạp hat: 70, hình chữ U: 30

Chi tiết

Phòng họp Hoa sen

Phòng họp đa năng Hoa sen với kích thước chiều dài: 29m, chiều rộng: 17m

Chi tiết