Saigon Kimlien - TP Vinh

Địa chỉ: 25 Quang Trung - Tp. Vinh - Nghệ An    Reservation Line: 0964 36 39 68

Phòng

SGKL VIP Room

Diện tích:  96 m2
Tối đa: 4 người
View: City view

Chi tiết

Executive Suite

Diện tích:  48 m2
Tối đa: 2 người
View: City view

Chi tiết

Executive Double

Diện tích:  26 m2
Tối đa: 2 người
View: City view

Chi tiết

Suite

Diện tích:  48 m2
Tối đa: 2 người
View: City view

Chi tiết

Executive Twin

Diện tích:  26 m2
Tối đa: 2 người
View: City view

Chi tiết

Deluxe Double

Diện tích: 26 m2 
Tối đa: 2 người
View: City view

Chi tiết

Deluxe Twin

Diện tích:  26 m2
Tối đa: 2 người
View: City view

Chi tiết