Saigon Kimlien - TP Vinh

Địa chỉ: 25 Quang Trung - Tp. Vinh - Nghệ An    Reservation Line: (84-238) 3838899

​Phòng họp HOA ĐÀO

Diện tích: 100 m2(20mx5m). Lớp học:80, Rạp hát:140, Chữ U: 50

Hình ảnh liên quan:


 

Bài viết khác